Başörtüsü Meclis’te: Muhalefet önerge verdi AKP reddetti

Rate this post

CHP ve ÂLÂ Parti, TBMM’nin Anayasa Komitesi’nde görüşmeleri devam başörtüsü düzenlemesine ait AKP ve MHP’nin teklifine rağmen alternatif bir önerge sundu. Muhalefet, AKP teklifindeki “dini inanç” ibaresinin çıkarılmasını isterken, “Devlet bayanın başını örtmesini engellemek kuralıyla gerekli önlemleri alır” sözünü önerdi. Kelam konusu önerge AKP-MHP oyları ile reddedildi.

CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne ait kanun teklifini gündeme getirmesinin akabinde AKP ve MHP milletvekillerince TBMM’ye sunulan, başörtüsüne anayasal teminat sağlayan ve aileye dair düzenleme içeren anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sürüyor. Altılı masa bu teklife karşı 5 Ocak’taki buluşmasında yeni bir anayasa teklifi sunma kararı almıştı. Lakin bu adımdan vazgeçildi. Meclis’te kümesi bulunan CHP ve UYGUN Parti komite görüşmelerinde ortak önerge vererek anayasa teklifinin revize edilmesini istedi.

Tek hususta değişiklik istediler

AKP-MHP ortak teklifinde Anayasa’nın 24. unsuruna, “Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu yahut özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması hiçbir bayanın başının örtülü yahut açık olması kaidesine bağlanamaz. Hiçbir bayan, dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden ötürü eğitim ve tahsil, çalışma, seçme seçilme siyasi faaliyette bulunma kamu hizmetlerine girme ile öbür rastgele bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu yahut özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yaralanmaktan hiçbir surette mahrum bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve rastgele bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda Devlet, fakat dini inancı sebebiyle bayanın başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek kuralıyla gerekli önlemleri alabilir” eklemesi yapılıyor.

CHP ve YETERLİ Parti’nin revize teklifinde, “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere” halinde değiştirilmesini istedi.

Yine birebir önerge ile AKP ve MHP teklifinde yer alan, “Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda devlet, fakat dini inancı sebebiyle bayanın başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek kuralıyla gerekli önlemleri alabilecek” halindeki son cümlesinin de çıkarılması istendi.

CHP ve DÜZGÜN Parti bu tabirler yerine, “Alınan yahut verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet kelam konusu olduğunda ise devlet, bayanın başını örtmesini engellememek kuralıyla gerekli önlemleri alır” tarifinin konulmasını istedi.

“Kimse inancını ispatlamaya zorlanamaz”

CHP ve YETERLİ Parti’nin değişiklik önergesinin münasebetinde de, “Teklifimizle hususa eklenmesi öngörülen son fıkrada değişiklik öngörülerek inanç hürriyetinin tam ve kâmil olarak kapsanması amaçlanmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin ayrılmaz bir kesimi olarak inanç hürriyetinin, tüm toplumsal bölümleri ihtiva etmesi hedeflenmektedir. Kimse inancını açıklamak ya da ispatlamak zorunda bırakılmamalıdır. Başörtüsünün dini inanca bağlanması, diğer birisine bunun dinin inanç çerçevesinde olup- olmadığı konusunda kıymetlendirme ya da yargılama yapmasına imkan verecektir. Bundan kaçınmak gerekir. Bu sebeple ‘Dini inanç’ ibaresine bağlı kalmaksızın tüm bayanların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü ve giysi tercihleri anayasal garanti altına alınmaktadır. Böylelikle bir yandan başörtüsü üzerinden bayanların hiçbir baskı ya da dayatma ile karşılaşmamaları sağlanırken başka yandan icra edilen kamusal misyonun gerektirdiği formda giyinme konusundaki tereddütler giderilmektedir. Bu vesile ile toplumda muhakkak hizmetler için öngörülen kıyafetlerle ilgili olarak da başörtüsü tercihi ile ilgili bir engelleme olmaksızın bayanların kamusal vazifelerini ifa etmesi sağlanacaktır” tabirlerine yer verildi.

Önergeye ret gelince muhalefet ayrıldı

CHP ve YETERLİ Parti’nin sunduğu ortak önerge iktidar milletvekillerinin oyları ile Anayasa Kurulu’nda reddedildi. Bu gelişme üzerine DÜZGÜN Parti ve CHP kuruldaki çalışmaları bıraktı ve ayrıldı.

İYİ Parti Küme Başkanvekili Erhan Usta, “Komisyonda kalmanın manası yoktur” derken, CHP Genel Lider Yardımcısı Bülent Tezcan, “Anayasa değişikliğinin 600 oyla Meclis’ten geçirilmesi için tarihî bir uzlaşma imkanı vardı. Önergemizi reddederek, başörtülü kardeşlerimizin probleminin kullanışlı gereç olmasını istemektesiniz. Bu saatten sonra bu oyunun modülü olmayacağız” dedi.

Söz konusu başörtüsüne dair düzenleme öneren 24. unsur ile aileye dair 41. unsurda planlanan düzenleme Meclis’e sunulduğu formuyla Genel Kurul’a gelecek. Genel Şura sürecinde de CHP ve Güzel Parti’nin revize önergesi vermesi bekleniyor. Şayet bu önergede reddedilirse CHP ve Âlâ Parti’nin teklife dair oy kullanmadan Genel Kurul’u terk etmesi yahut AKP-MHP teklifine “hayır” oyu vermesi bekleniyor.

Teklifte öteki ne var?

AKP ve MHP, başörtüsüne anayasal garanti getirilen ve ailenin tekrar tanımlandığı anayasa değişikliği teklifini 9 Aralık’ta Meclis’e sunmuştu. Teklife nazaran, Anayasa’nın 24. ve 41. hususlarında değişiklik öngörülüyor. Teklifin başörtüsüne teminat getiren değişikliğe ait münasebet kısmında, evvelki devirlerde dini inancı nedeniyle başlarını örten bayanların haksızlığa uğradıkları lakin Anayasa ve kanunlara muhalif bu haksız yasakların kaldırıldığı söz edilerek, “Türkiye’de başörtüsü yasağı ve bundan kaynaklanan rastgele bir hak mahrumiyeti yoktur. Fakat dini inancı sebebiyle başını örten ve kıyafet tercihinde bulunan bayanların yasal ve idari düzenlemeler yahut fiili uygulamalarla, insan onuruyla bağdaşmayan, Anayasa’ya ters, ayrımcı ve çağ dışı uygulamalara bir daha maruz bırakılmamaları maksadıyla Anayasal teminat getirilmektedir” denildi. AKP 24. hususta değişikliğin yanı sıra ayrıyeten aileye dair de teklifte düzenleme öngörüyor.

Anayasa’nın 41. hususunda değişiklik öngören düzenlemeye nazaran de, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler ortasında eşitliğe dayanır” sözü değiştirilerek, “eşler” ibaresinin sadece bir bayan ve bir erkek ortasında kurulan evlilik birliğini kapsadığı belirtiliyor. Unsur münasebetinde, “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, atak, çürüme ve sapkınlığa karşı önlem almanın devletin asli misyonları arasında” olduğu kaydediliyor.

Referanduma masraf mi?

AKP, MHP ve BBP oyları ile yani 336 imza ile sunulan teklifin Meclis’ten geçmesi için en ay 400 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. 360-400 aralığında ise referandum gündeme geliyor. CHP ve ÂLÂ Parti kendi teklifleri kabul edilmemesi halinde mevcut teklife “evet” demeyecek. HDP de oylamaya katılmayacak. Bu durumda teklif, 336-340 üzere bir oy aralığında kalacak ve yasalaşamadan gündemden düşmüş olacak. Teklife “evet” diyen milletvekili sayısı 360’ı aşarsa referanduma gidilebilecek.

Yorum yapın